Θ.Χειμάρας:Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα σε Πρότυπο & Πειραματικό Σχολείο στη Λαμία και στη Φθιώτιδα.