Ομιλία Θέμη Χειμάρα αναφορικά με το ΣΝ του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Βουλευτών»