Ομιλία Θέμη Χειμάρα για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020