"Με τη σύμπραξη όλων, ο Φθιωτικός αρχαιολογικός πλούτος θα μας εκπλήξει για μία ακόμη φορά!"