Ένταξη επιπλέον επαγγ/κών κλάδων και των περιφερειακών ΜΜΕ στα μέτρα στήριξης, ζητά ο Θέμης Χειμάρας