Απαραίτητο να στηριχθεί ο ιαματικός τουρισμός και οι λουτροπόλεις | ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας 28/5/2020