Κοινωνική Πολιτική

«Θέλω η κοινωνική προσφορά να είναι αυτονόητη, να εξομαλυνθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η οικογένεια».

Κοινωνική Πολιτική

Θεμελιώδης σκοπός από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μου ήταν να εφαρμοστούν στο μέγιστο οι πολιτικές για την ευημερία και την κοινωνική προστασία.

Κοινωνικές υπηρεσίες και κράτος πρόνοιας δίπλα στον πολίτη.

Να αφουγκράζονται τις πραγματικές ανάγκες των συνανθρώπων μου.

Να προωθούν προτάσεις και λύσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση.

Να σέβονται την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων.

Στο πλαίσιο αυτό και θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής κοινωνικά καλών πρακτικών, τον Αύγουστο του 2017, ιδρύθηκε η Δομή «ΓΕΦΥΡΑ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μια Δομή πρότυπο, με βασικές αρχές την κοινωνική καινοτομία, την άμεση παρέμβαση, την ανεξάρτητη λειτουργία και την υλοποίηση δράσεων. Μια Δομή με πρωταρχικό στόχο τον συντονισμό όλων εκείνων των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, γεφυρώνοντας το κενό δικτύωσης, ώστε η παρέμβαση να είναι άμεση και ουσιαστική.

Και πέτυχε.

Εισάγοντας νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες λειτουργίας της και αναπτύσσοντας συνεργασίες με Δημόσιους αλλά και Ιδιωτικούς φορείς, από τη Δομή «ΓΕΦΥΡΑ» μέχρι σήμερα ωφελήθηκαν άμεσα περισσότεροι από 3.000 συμπολίτες μας και οι οικογένειες αυτών, διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων, σε όλες τις Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό που ξεπέρασε τις 500.000,00€ από Δωρεές, Χορηγίες και Ίδιους πόρους.

Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Εντοπισμός και καταγραφή των προβλημάτων, με ταυτόχρονη εξεύρεση λύσεων.

Επεδίωξα την καθημερινή επαφή με τους συμπολίτες μου. Με σεβασμό άκουσα και εντόπισα πραγματικές, ανθρώπινες ανάγκες.

Και κινήθηκα έξω από τα συνηθισμένα, πάντα όμως στο πλαίσιο του εθνικού μηχανισμού. Συναντήθηκα με ιδιωτικούς φορείς και Συνδέσμους Βιομηχανιών και επεδίωξα συνεργασίες.

Γιατί σημασία έχει να υλοποιείς. Να βρίσκεσαι υπεύθυνα εκεί που πραγματικά μπορείς να βοηθήσεις.

 

Κάπως έτσι βρέθηκα και πάλι στα σχολεία.

Σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης του κοινωνικού κράτους.

Και μεριμνώντας για τα παιδιά, το μέλλον του τόπου μας, χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίσαμε από το 2015 και μετά, υγιεινά γεύματα σε περισσότερους από 10.000 μαθητές, εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας.

Εργάστηκα αδιάκοπα ώστε να διεκδικηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλες και ενδεδειγμένες πηγές χρηματοδότησης. Στόχευσα στην ενίσχυση πολιτικών που θα ωφελήσουν την κοινωνία μας, τους συνανθρώπους μου.

Με όλες τις δυνάμεις μου. Χωρίς αποκλεισμούς και ηλικιακά κριτήρια.

Για τον ΤΟΠΟ μας. Για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ μας.