«…μια συμφωνία εμπιστοσύνης ανάμεσά μας»

Με ευθύνη μου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε κάθε ΠΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η δομή «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας» και η πρότυπη δομή Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης «Γέφυρα»

Συγκροτήσαμε τη μονάδα Ευρωπαϊκών Έργων και από το απόλυτο μηδέν πριν το 2014, έχοντας διασφαλίσει τη συμμετοχή της Περιφέρειάς μας σε δεκάδες έργα, που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πεδίο της Προώθησης των Αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ξεκίνησε με 40 μικρούς παραγωγούς το 2016 την συμμετοχή σε επιχειρηματικές εκθέσεις, αριθμός που έφτασε τους 180 το 2017 και ξεπέρασε τους 310 το 2018, διασφαλίζοντας την αναγκαία υπεραξία στους αγρότες της Στερεάς.

Υπεύθυνος για το μεγάλο έργο της επέκτασης του Δικτύου Φυσικού Αερίου στα μεγάλα αστικά κέντρα της Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Θήβα, Άμφισσα & Καρπενήσι) και εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών στο ΔΣ της ΔΕΔΑ ΑΕ, εργάστηκε καθημερινά για την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση και βρίσκεται στην φάση της έκδοσης των σχετικών διαγωνισμών εκτέλεσής του.